Vrátenie/výmena/reklamácie tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ich vrátiť bez udania dôvodu.

Odstúpiť od zmluvy môžete do 14 dní odo dňa nasledujúceho od prevzatia tovaru, v tejto lehote stačí odstúpenie odoslať.

Tovar zaslaný späť na našu adresu nesmie javiť známky používania (zápach, pranie, iné známky nosenia) a pokiaľ možno zabalené v pôvodnom neporušenom obale s visačkami v stave a hodnote aké ste tovar prevzal.

Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Tovar, ktorý chcete vrátiť zabaľte a do balíka priložte vyplnený vzorový  formulár na odstúpenie od zmluvy.

Do štrnástich dní, od prevzatia vráteného tovaru, Vám budú vrátené peňažné prostriedky za vrátený tovar.

V prípade vrátenia len časti vecí z faktúry bude prepočítaná suma o objemovú a vernostnú zľavu, popr. iné zľavy uvedenej na faktúre a týkajúce sa vráteného tovaru.

Tovar, ktorý vraciate späť nezasielajte na dobierku. Takto došlá zásielka nebude prijatá.

Balíček zašlite na adresu predávajúceho:

Eshop Company s.r.o.
Palkovice 967
Palkovice
73941 Czech Republic

Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie vrátenia tovaru, ktorý nie je v pôvodnom stave predajného artiklu. Príklady takéhoto tovaru zahŕňajú:

- Vypraný tovar: V prípade, že tovar bol vrátený po vypraní a nie je v pôvodnom nevypranom stave.

- Poškodený tovar: Vrátený tovar s viditeľnými poškodeniami, ktoré neboli prítomné pri pôvodnom nákupe.

- Nosený tovar: Tovar, ktorý vykazuje známky opotrebenia alebo bol nosený.

- Špinavý tovar: Vrátený tovar, ktorý nie je čistý a vykazuje známky nečistôt.

V prípade vrátenia tovaru v uvedenom stave má predávajúci právo uplatniť nárok na odškodnenie. Tieto odškodnenia môžu zahŕňať náklady spojené s obnovením tovaru do pôvodného predajného stavu, ako sú náklady na vypranie, obnovu alebo nahradenie chýbajúcich častí. Klient bude zodpovedný za pokrytie týchto nákladov, a predávajúci si vyhradzuje právo strhnúť zodpovedajúcu čiastku z vrátenej čiastky alebo ju požadovať od zákazníka dodatočne.

 

Postup pri výmene tovaru

Ak ste si u nás zakúpili tovar a zistili, že potrebujete inú veľkosť, farbu, alebo úplne iný produkt, jednoducho si objednajte a zakúpte požadovaný tovar znova na našom e-shope. Tovar, ktorý ste zistili, že vám nevyhovuje zabaľte a pošlite k nám späť a my vám zaň vrátime peniaze. Pri vrátení tovaru postupujte podľa odseku vyššie - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Reklamačný poriadok

Reklamační poriadok se riadí aktuálnym predpiosom Občianského zákonníka.

Na všetok tovar nášho e-shopu sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom uvedeným na doklade o zakúpení veci (faktura, predajka).

V prípade, že sa počas tejto doby vyskytne vada na výrobku, má kupujúci právo na reklamáciu.

Vyfoťte nám vadu výrobku a pošlite s popisom závady a s priloženou fotkou na email info@xtremeshop.sk. Vyčkajte na našu odpoveď, kde Vám pošleme informácie ako ďalej s reklamovaným tovarom postupovať.

Pokiaľ Vám napíšeme, že je nutné tovar zaslať k nám na ďalšie posúdenie reklamácie, tak v tomto prípade zašlite reklamovaný výrobok s vyplneným reklamačným listom, ktorý si stiahne tu:  Reklamační list  a s kópiou nákupného dokladu (faktúry, predajky) na adresu Eshop Company s.r.o., Palkovice 967, 739 41 Palkovice (Frydek-Mistek).

V prípade, že reklamujete viac tovaru, je nutné vyplniť formulár na každé zvlášť.

Tovar na reklamáciu zasielajte čisté. Zabaľte do vhodného obalu. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky a výrobca neuzná záruku u tovaru poškodeného pri preprave.

Na vybavenie reklamácie má predávajúci 30 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, že reklamácia bude oprávnená, má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, a to poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.V tom prípade oskenujte podací lístok a zašlite na náš kontaktný email info@xtremeshop.sk.

V prípade, že výrobca reklamáciu uzná bude čiastka vrátená na Vami uvedený účet. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje a náklady za poštovné sa neprepláca.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Všetky doklady týkajúce sa reklamácie si vždy starostlivo uschovajte.