Žiadna položka

Pevný lieh

Esbit je svetová jednotka vo výrobe tuhých palív (suchého liehu). Tablety sú balené vodotesne. Výhody tohto typu paliva: je nevýbušné, neskvapalnia pri horení, ľahko sa zapaľuje, žiadne iskry, pri spaľovaní tuhých palív sa uvoľňuje teplo, ktoré urýchľuje proces varenia, nezanecháva prakticky žiadny popol po spaľovaní - nevypúšťa dym - je kompaktný, ľahký, ľahko sa prepravuje a skladuje, pri správnom skladovaní si zachováva svoje vlastnosti po mnoho rokov. Suchý lieh Esbit dnes nachádza široké uplatnenie v mnohých oblastiach ako je táborenie, turistika alebo horolezectvo, ale aj ako neoddeliteľná súčasť "balíka poslednej záchrany" ozbrojených síl a humanitárnych organizácií na celom svete. Tento suchý lieh a varič dnes okrem iného používa veľa armád NATO.